Preventief Medisch Onderzoek

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) geeft inzicht in de gezondheids- en arbeidsgerelateerde aspecten van inzetbaarheid. Centraal staat het werkvermogen. Zowel individueel als organisatorisch worden middels risicoprofielen de beïnvloedbare risico’s op leefstijl, gezondheid, arbeidsgerelateerde factoren en werkvermogen helder in beeld gebracht.

Het PMO wordt ingezet door organisaties die (duurzame) inzetbaarheid en arbeidsgerelateerde gezondheid in kaart willen brengen en hierop willen sturen. Hierin wordt ten allen tijde aangehaakt op de RI&E en de risico’s die daarin worden benoemd.

Doelstellingen

Onze kracht is de combinatie van inventarisatie, advies en (proces)begeleiding, gericht op bewustwording en gedragsverandering. Het PMO wordt als maatwerk aangeboden, gebaseerd op de RI&E en bedrijfscultuur. De pijlers werk, gezondheid en inzetbaarheid zijn de basis. Daarbij werken wij met zowel vragenlijsten als diverse (fysieke) testen.

Onze partner TIGRA heeft een toelichtingsfilmpje gemaakt.

Werkwijze

Een PMO wordt door ons ingericht op basis van het “Huis van Werkvermogen”. De balans tussen persoonlijke hulpbronnen en het werk is gepresenteerd in het “Huis van werkvermogen”. Het geeft de relatie aan tussen de individuele, organisatorische en sociale dimensies van werkvermogen. Hoe de verdiepingen van het huis op dit moment voor een bedrijf is ingericht, is op diverse manieren inzichtelijk te maken. Een PMO geeft, afhankelijk van de invulling, inzicht in de situatie op deze verdiepingen.

Zoals aangegeven is een PMO bij uitstek maatwerk. Wij hanteren het volgende stappenplan:

  1. Vrijblijvend gesprek: tijdens dit gesprek worden uw doelen en wensen m.b.t. het PMO en het gezondheidsbeleid in het algemeen geïnventariseerd. Verder wordt gekeken naar de punten uit de RI&E die eventueel in het PMO moeten terugkeren.
  2. Opstellen offerte en Plan van Aanpak: in de offerte wordt helder uiteengezet welke onderdelen er worden uitgevoerd in het PMO. Verder wordt inzichtelijk gemaakt voor welke (digitale) vragenlijsten u kunt kiezen, wie de planning voor zijn rekening neemt en hoe en wanneer het PMO zal gaan plaatsvinden. Verder kan er samen met u een interventiekaart voor individuele vervolginterventies worden ingericht.
  3. PMO planning: deze stap is 1 van de belangrijkste in het hele proces. Tijdens deze stap wordt niet alleen de organisatorische kant van het PMO vormgegeven, ook wordt samen met u gekeken naar de communicatie richting medewerkers en het creëren van een groot draagvlak binnen de organisatie. Uiteraard kunnen wij voor u de planning en communicatie verzorgen zodat u gedurende het hele proces wordt ontzorgt.
  4. Uitvoering PMO: alle deelnemers aan het PMO vullen de vragenlijsten in en doen de (fysieke) testen. Iedereen ontvangt in een persoonlijk gesprek de uitslagen en het advies.
  5. Conclusies & Adviezen: de uitslagen worden op groepsniveau aan u gepresenteerd in een verslag of in het zogenaamde NES Dashboard. Op basis van de uitslagen volgen adviezen die u als basis voor uw gezondheidsbeleid voor de komende jaren kunt gebruiken.
  6. Vervolginterventies: in het door ons verzorgde plan van aanpak kunt u aan de slag met uw gezondheidsbeleid. Uiteraard kunnen wij ook in dit vervolg u van dienst zijn.

Vitaal & Inzetbaar

Pro Corpus adviseert bedrijven en mensen in Twente om gezond, vitaal en inzetbaar te worden en te blijven. Wij geven concreet ‘handen en voeten’ aan deze begrippen door te kijken naar de organisatie die we voor ons hebben. Wat betekent duurzame inzetbaarheid voor uw bedrijf en uw werknemers? Wat hebben uw werknemers nodig om zich gezond en vitaal te voelen? En wat heeft u als individu nodig?

© 2019 Pro Corpus

Privacyverklaring

Volg Pro Corpus