Training re-integratie

Snelle inzet voorkomt langdurig verzuim. Verzuimt uw medewerker of is er sprake van regelmatig verzuim? Met onze “Training re-integratie” richten we ons op de duurzaam terugkeren naar werk. Want de beste aanpak bij een verhoogd risico op langdurig verzuim is een snelle en activerende aanpak. De eerste 6 weken verzuim zijn cruciaal. Hoe langer uw werknemer verzuimt, hoe langer en vooral moeilijker het wordt voor verzuimende werknemers om weer terug te keren in het werkproces.

Werkwijze

“Training re-integratie” is een programma dat gericht  is op gedrag en kent een stapsgewijze opbouw van functionele activiteiten. Daarbij is er minimaal één keer een training en instructie op de werkplek.  Na de intake wordt bepaald hoe het programma verder ingevuld gaat worden en wat het meest passend is voor de werknemer. Elk programma is daarmee individueel maatwerk, de instructies en fysieke trainingen worden afgestemd op de individuele situatie. Er wordt direct gestart met een activerende aanpak. Er is aandacht voor het omgaan met de klachten en bij aanvang van elk programma worden de werkzaamheden en werksituatie betrokken.

 

  • Bij aanvang van het traject wordt zonodig een werkhervattingsprognose gemaakt. Ook wordt bekeken welke taken er al kunnen worden opgepakt.
  • Afhankelijk van de voorgeschiedenis duurt een traject 6 of 12 weken.
  • Bij een traject van 12 weken vindt halverwege een tussenevaluatie plaats.
  • Op vaste momenten wordt gekeken welke werkzaamheden de werknemer weer kan uitvoeren.
  • De opdrachtgever ontvangt na de eindevaluatie een schriftelijke rapportage.
  • Gedurende een half jaar na afsluiting van het traject kan de werknemer terugvallen op onze expertise indien gewenst.

Vitaal & Inzetbaar

Pro Corpus adviseert bedrijven en mensen in Twente om gezond, vitaal en inzetbaar te worden en te blijven. Wij geven concreet ‘handen en voeten’ aan deze begrippen door te kijken naar de organisatie die we voor ons hebben. Wat betekent duurzame inzetbaarheid voor uw bedrijf en uw werknemers? Wat hebben uw werknemers nodig om zich gezond en vitaal te voelen? En wat heeft u als individu nodig?

© 2019 Pro Corpus

Privacyverklaring

Volg Pro Corpus