“Hoe kan ik als leidinggevende of HR-manager een opbouwend gesprek met mijn zieke werknemer voeren zonder dat hij of zij het gevoel heeft dat hij van alles moet?” Dit is een vraag waarmee werkgevers bij de inzetbaarheidsadviseurs Twente terechtkomen. 

  • Wat doet de inzetbaarheidsadviseur?
  • Wat is het inzetbaarheidsgesprek?
  • En wat levert het inzetbaarheidsgesprek jou als werkgever op?

In dit blog leggen we het uit.

Wat doet de inzetbaarheidsadviseur?

Tijdens het inzetbaarheidsgesprek gaan we samen met de werknemer op zoek naar balans. Het doel van het gesprek is dat de werknemer sneller weer aan het werk kan. De belastbaarheid van de werknemer is verlaagd. Dit kan door psychische problemen, mantelzorg, life events, burn-out of een fysieke beperking zijn. Wat de oorzaak ook is, als leidinggevende heb je er baat bij dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk gaat.

Stel, de werknemer verleent op dit moment mantelzorg. Zijn belastbaarheid gaat omlaag, terwijl de fysieke belasting door de extra zorg omhoog gaat. In zo’n geval vindt de werknemer het logisch dat hij minder gaat werken of zelfs stopt met werken en zich ziekmeldt. Immers de mantelzorg kan niet zomaar worden gestopt.

De inzetbaarheidsadviseur gaat in gesprek met de werknemer en kijkt of er andere haalbare oplossingen zijn dan ziek melden voor werk. De inzetbaarheidsadviseur heeft een medische achtergrond en mag medische informatie opvragen. Samen met de werknemer kijkt zij naar oplossingen die wél haalbaar zijn.

Wat is het inzetbaarheidsgesprek?

De werknemer heeft in de meeste gevallen een luisterend oor en tips of adviezen nodig hoe hij het beste met de situatie om kan gaan. Een vraag die onze Inzetbaarheidsadviseurs stellen, is: “Is het nodig dat je hierom verzuimt?” “Hoe kan je je dagelijks leven aanpassen waardoor je je niet ziek hoeft te melden op je werk?”.

Tijdens het inzetbaarheidsgesprek geven we tijd en aandacht aan de werk- en privé situatie. Door onze medische achtergrond, de tips, adviezen en door het feit dat hij zich gezien voelt, ontstaat er inzicht. De werknemer krijgt vaak zelf het inzicht hoe hij het verzuim kan verkorten of zelfs kan voorkomen.

Gemiddeld hebben de inzetbaarheidsadviseurs Twente 1 tot 4 gesprekken per casus nodig.

Wat levert het inzetbaarheidsgesprek
jou als werkgever op?

  • Na de inzet van het inzetbaarheidsgesprek is je werknemer in de meeste gevallen sneller weer aan het werk.
  • Werknemers worden loyaler aan het bedrijf. 
  • En de verzuimkosten dalen.

Wil je meer weten over het inzetbaarheidsgesprek? Neem gerust contact met ons op.