Wat kan je doen in de tijd dat werknemers wachten op
 effectieve hulpverlening bij lang verzuim?

Je bent HR-adviseur van een productiebedrijf met 100 werknemers. 2 werknemers zijn langdurig ziek. Dit heeft een flinke impact op het ziekteverzuim en de werkdruk voor collega’s. Karin heeft schouderproblematiek en wacht op een fysieke ingreep. Wouter staat op de wachtlijst voor een psychisch hulpverleningstraject. Beide trajecten laten ellenlang op zich wachten. En beide werknemers verzuimen lang en kunnen niets anders doen dan afwachten tot ze aan de beurt zijn.

Het gevolg hiervan is dat zowel Karin als Wouter naast hun bekende beperkingen te maken krijgen met neerslachtige gevoelens. En dat jij te maken hebt met werknemers die lang verzuimen door de wachtlijsten in de hulpverlening. De drempel om terug te keren wordt steeds groter. Er ontstaan steeds meer irritaties op de werkvloer. Er is onbegrip tussen de collega’s onderling. En er is onbegrip tussen jou als HR-adviseur en Karin of Wouter. Het kan ook zijn dat Karin eerder begint, terwijl ze hier nog lang niet toe in staat is, omdat ze thuis gek wordt.

Maar ja, ze kunnen niets anders doen dan wachten op de hulpverlening. Of toch wel?

Communicatie met de werkgever

Communicatie is hierin ontzettend belangrijk. Zodat Karin en Wouter weten dat ze niet 5 maanden kunnen verzuimen en wachten tot de hulpverlening is opgestart. En dat jij weet wat je tijdelijk van hen kan verwachten. Dat kan betekenen dat Karin bijvoorbeeld ander werk doet, later kan beginnen of eerder stopt met werken. Of dat Wouter werkzaamheden zonder deadline kan doen. Zodat ze wel op de werkvloer aanwezig blijven en betrokken blijven bij de organisatie. Het doel is om met elkaar te zoeken naar de best passende oplossing zodat Karin en Wouter zoveel mogelijk inzetbaar blijven. Ook als dit tijdelijk niet 100% is.

Aanpak werknemer met fysieke klachten

Onze inzetbaarheidsadviseurs met een (para)medische achtergrond gaan met Karin in gesprek. Welke klachten heb je precies? Bij welke werkzaamheden ervaar je deze klachten? Hoelang kan je de werkzaamheden doen? Samen met Karin wordt een plan van aanpak opgesteld waarbij ze aan de slag gaat met laagdrempelige werkzaamheden. Werkzaamheden waarbij geen fysieke belasting plaatsvindt.

Karin start ondertussen met fysiotherapiebehandelingen bij Novum Zorg. Zodat zij de spieren rondom haar schouder alvast belastbaarder kan maken en het herstel na haar ingreep sneller zal gaan.

Aanpak werknemer met psychische problematiek

Het duurt nog minimaal 4 maanden voordat Wouter bij zijn psychisch hulpverleningstraject terecht kan. Als Wouter al die tijd thuis zit, komen de muren op hem af en worden zijn psychische klachten alleen maar groter. Onze inzetbaarheidsadviseurs gaan met Wouter in gesprek en kijken wat er wél mogelijk is. Er wordt een plan van aanpak opgesteld zodat Wouter weet welke werkzaamheden hij wel kan doen. Dit zijn bijvoorbeeld werkzaamheden waarbij hij minder intensief na hoeft te denken en die geen deadline hebben. 

De inzetbaarheidsadviseur start alvast psychologiebehandelingen via Novum Zorg op. Deze psychologiebehandelingen zijn een aanloop naar zijn traject. Hierdoor weet Wouter wat er op hem af gaat komen en verloopt het hulpverleningstraject straks sneller.

Samenwerking met Novum Zorg

Hoe kan het dat zowel Karin als Wouter zo snel bij Novum Zorg terecht kunnen? Novum Zorg is een praktijk voor fysiotherapie en psychologie in Enschede en heeft geen wachtlijsten. Doordat Novum Zorg onder de holding van Pro Corpus valt, kunnen we snel schakelen en zorgen we altijd voor een goede overdracht. De behandelingen worden vanuit de zorgverzekering betaald of de werknemer kan zelf met jou in gesprek gaan of er budget voor de behandelingen is. Karin en Wouter kunnen binnen 1 week al met hun behandeling starten. En werken vanaf dat moment al aan hun herstel.

Jinke Kothman

Jinke Kothman

Inzetbaarheidsadviseur

Wil je meer lezen?

We delen graag onze kennis met je via onderstaande blogs.

Verzuim door rugklachten. Wat kan ik doen?

Verzuim door rugklachten. Wat kan ik doen?

Verzuim door een werknemer met rugklachten. Ze heeft het advies van de huisarts gekregen om 2 weken rust te houden. Wat kan ik als inzetbaarheidsadviseur doen?  Tijdens mijn telefonisch spreekuur bel ik een vrouw die verzuimt. Ze blijkt rugklachten te hebben en heeft...

Lees meer