Het aantal werknemers dat met mentale klachten thuiszit, is de laatste jaren sterk gestegen. Dit merk ik ook in mijn spreekuren. Ruim 35-40%% van alle werknemers die ik spreek, ervaart mentale problematiek. Ze melden zich ziek en krijgen van de arbodienst te horen “kijk het maar even twee weken aan”. Na twee weken denkt de HR-adviseur dit lijkt niet op kortdurend verzuim, ik ga een afspraak met de bedrijfsarts maken. Voordat de bedrijfsarts tijd heeft, zijn ze 6-8 weken verder. In al die weken verzuimt hij of zij, terwijl dit niet nodig is. Intussen neemt de werkdruk bij collega’s alleen maar toe. Hoe ga ik hiermee om?

“Bij verzuim is het belangrijk dat de werknemer zo snel mogelijk wordt gezien door een bedrijfsarts, zodat er snel met een behandeling gestart kan worden”, aldus Titus Kramer (bestuurslid van de brancheorganisatie van arbodiensten) die aangeeft dat snel op zijn vroegst na twee weken is.

Maar zelfs twee weken vinden wij al lang! Twee weken voor een flinke griep is acceptabel, maar bij alle andere klachten is twee weken niets doen te lang. Een deel van de werknemers die ziek thuis is, zal uit zichzelf weer aan het werk gaan. Maar een groot deel heeft stimulatie, begrip of aangepaste werkzaamheden nodig.

Inzetbaarheidsadviseur met medische achtergrond

Onze oplossing is dat wij inzetbaarheidsadviseurs met een medische achtergrond op de werkvloer hebben lopen. Zo weten we precies wat er bij het bedrijf speelt en zijn we laagdrempelig te benaderen voor de werknemers. Als iemand door HR wordt doorverwezen, spreken of zien we deze persoon binnen 24 uur.

 Vaak durven mensen niet goed weer aan het werk te gaan omdat ze niet weten wat wel of niet kan. Het helpt bijvoorbeeld om duidelijk uit te leggen dat iemand fysiek niets kapot kan maken en dat beweging in de meeste gevallen juist helpend is. Vanuit onze medische achtergrond kunnen we simpele adviezen geven waar de werknemer direct mee aan de slag kan. In de meeste gevallen zien we dat iemand binnen 6-8 weken weer (gedeeltelijk) aan het werk is en dat de inzet van de bedrijfsarts niet eens nodig is. Bij complexe situaties schakelen wij na 6 weken onze eigen artsen in. Tegen die tijd heb ik deze persoon al 4-6 keer telefonisch gesproken of gezien en zijn de grootste stappen van herstel al gezet.

Voorbeelden uit de praktijk

Een voorbeeld, ik word ’s ochtends gebeld door een HR-adviseur. Ze heeft onderbezetting voor de aankomende nachtploeg en heeft twee zieke werknemers. Of ik ze kan bellen en kan kijken wat er eventueel wel mogelijk is. Wellicht kan hij zittend werk doen, 4 uur in de nachtploeg werken of aangepast werk doen. Soms kan dit ook echt niet, maar het is voor de werknemer prettig dat hij mee kan denken wat er wel mogelijk is. En voor de werkgever is het fijn dat ze weten dat wij naar alle mogelijkheden kijken waardoor iemand wellicht gedeeltelijk weer aan het werk kan.

Een tweede voorbeeld, ik werd gebeld door een bedrijf waar veel mentale problematiek speelt. Een werknemer is huilend naar huis gegaan. Of ik tijd heb om deze man vandaag te zien? Uiteraard, daar maak ik tijd voor. In deze gesprekken is het ‘ei kwijt kunnen’ een belangrijke stap die eerst gezet moet worden. Vaak volgt van daaruit po een laagdrempelige manier weer re-integratie.

Werkgevers en werknemers ervaren onze aanpak als heel prettig. Juist omdat ze merken dat we snel schakelen en de werknemer snel en duurzaam weer aan het werk kan.

Jinke Kothman

Jinke Kothman

Wil je meer lezen?

We delen graag onze kennis met je via onderstaande blogs.

Onnodige lang verzuim door wachtlijsten hulpverlening

Onnodige lang verzuim door wachtlijsten hulpverlening

Wat kan je doen in de tijd dat werknemers wachten op effectieve hulpverlening bij lang verzuim? Je bent HR-adviseur van een productiebedrijf met 100 werknemers. 2 werknemers zijn langdurig ziek. Dit heeft een flinke impact op het ziekteverzuim en de werkdruk voor...

Lees meer
Verzuim door rugklachten. Wat kan ik doen?

Verzuim door rugklachten. Wat kan ik doen?

Verzuim door een werknemer met rugklachten. Ze heeft het advies van de huisarts gekregen om 2 weken rust te houden. Wat kan ik als inzetbaarheidsadviseur doen?  Tijdens mijn telefonisch spreekuur bel ik een vrouw die verzuimt. Ze blijkt rugklachten te hebben en heeft...

Lees meer