Door de vergrijzing neemt de vraag naar mantelzorgers steeds meer toe. Volgens mantelzorg.nl verlenen 4,4 miljoen mensen mantelzorg en combineren 1 op de 4 mensen dit met een betaalde baan. 40% van deze mensen geeft aan dat ze zich matig tot zwaar overbelast voelen. 10% van deze mensen gaat minder werken of stopt zelfs met werken. En 5% meldt zich langdurig ziek. Als werkgever kan je veel doen om mantelzorgers te ontlasten en om te voorkomen dat ze verzuimen.

Ben je als HR-adviseur op de hoogte?

Ben je als HR-adviseur of leidinggevende überhaupt op de hoogte dat een werknemer naast zijn of haar baan mantelzorg verleent? Zeker bij de werknemers die ‘gewoon’ aan het werk zijn en niet verzuimen, is dit vaak niet bekend. Veel mantelzorgers zien hun zorgtaak als een privékwestie en praten hier op het werk niet over. Ook benoemt niet iedere werknemer zijn zorgtaken als mantelzorg. Daarom is het belangrijk om aan de werknemers kenbaar te maken dat als ze mantelzorg verlenen en niet verzuimen dat ze dan ook contact met onze inzetbaarheidsadviseurs op kunnen nemen.

Verzuim door laag werkvermogen

Uit onderzoek blijkt dat werknemers die mantelzorger zijn een lager werkvermogen hebben dan hun collega’s. Met werkvermogen bedoelen we de mate waarin de werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn of haar werk uit te voeren. Nu, en in de toekomst. Over het algemeen geldt: hoe hoger het werkvermogen, hoe hoger het werkplezier, hoe hoger de arbeidsproductiviteit en hoe lager de kans op uitval. Het lagere werkvermogen wordt veroorzaakt doordat de belasting van de werknemer toeneemt, terwijl de belastbaarheid door zorgen, slaapgebrek en gebrek aan privétijd omlaaggaat.

Zeker als een werknemer lange tijd voor bijvoorbeeld een zieke ouder of een ziek kind moet zorgen, kan het voorkomen dat een werknemer zich op den duur ziekmeldt. De reden hiervoor is dat het werk én het zorgen voor hem of haar te veel wordt. Voor de werknemer is het een logische gedachte om zich ziek te melden, immers de mantelzorg kan niet worden gestopt.

Het is daarom belangrijk om in een vroeg stadium al met de werknemer in gesprek te zijn. En samen te kijken naar oplossingen waardoor de werknemer zowel het werk als de zorg volhoudt en niet hoeft te verzuimen.

Adviezen om het verzuim te voorkomen
bij mantelzorgers

De werkende mantelzorger is vaak niet op de hoogte dat hij of zij gebruik kan maken van de verschillende regelingen, zoals het calamiteitenverlof, het kortdurend zorgverlof en het langdurend zorgverlof. Werknemers die mantelzorg verlenen, zijn niet altijd geholpen met de wettelijke regelingen, ze hebben behoefte aan een oplossing op maat.

Welke adviezen geef ik als inzetbaarheidsadviseur bijvoorbeeld:

 • Bespreken of de werknemer belastbaar kan blijven door bijvoorbeeld contractuele aanpassingen met werkgever te overleggen (minder werken voor een langere tijd, flexibel werken of tijdelijk geen ploegendiensten draaien);
 • Bespreken of de optie te stoppen met werken reëel is.
 • Onder werktijd telefonische zaken voor de mantelzorg regelen;
 • Hulpverlening activeren;
 • Effectievere time management, leren bepaalde mantelzorgtaken over te dragen aan anderen, minder piekeren, omgaan met emoties van frustratie/ uitzichtloosheid.

Sommige werknemers hebben behoefte om met andere mantelzorgers te praten en van elkaar te leren. Hiervoor kunnen ze bij het platform Werk & Mantelzorg terecht.

Door met je werknemer in gesprek te zijn over zijn of haar zorgtaken, voorkom je dat de werknemer (langdurig) verzuimt en blijft de werknemer inzetbaar op de werkvloer. 

Heb je werknemers waarvan je weet dat ze mantelzorg verlenen of waarvan je vermoedt dat ze naast hun werk ook zorgtaken hebben, stuur ze eens langs bij onze inzetbaarheidsadviseurs.

  Jinke Kothman

  Jinke Kothman

  Inzetbaarheidsadviseur

  Wil je meer lezen?

  We delen graag onze kennis met je via onderstaande blogs.

  Onnodige lang verzuim door wachtlijsten hulpverlening

  Onnodige lang verzuim door wachtlijsten hulpverlening

  Wat kan je doen in de tijd dat werknemers wachten op effectieve hulpverlening bij lang verzuim? Je bent HR-adviseur van een productiebedrijf met 100 werknemers. 2 werknemers zijn langdurig ziek. Dit heeft een flinke impact op het ziekteverzuim en de werkdruk voor...

  Lees meer
  Verzuim door rugklachten. Wat kan ik doen?

  Verzuim door rugklachten. Wat kan ik doen?

  Verzuim door een werknemer met rugklachten. Ze heeft het advies van de huisarts gekregen om 2 weken rust te houden. Wat kan ik als inzetbaarheidsadviseur doen?  Tijdens mijn telefonisch spreekuur bel ik een vrouw die verzuimt. Ze blijkt rugklachten te hebben en heeft...

  Lees meer