Ziekmelden tijdens vakantie? Wat moet de werknemer doen en wat betekent dit voor jou als werkgever? En wat doe je met een werknemer die uit een oranje of rood reisgebied terugkomt?

Stappenplan ziekmelden tijdens vakantie

De vakantie in Nederland staat voor de deur. Je werknemers kijken er naar uit! Eén van je werknemers heeft 14 dagen vakantie opgenomen en meldt zich op dag 5 ziek. Hoe ga je hier als werkgever mee om? Hoe ziet het stappenplan van ziekmelding er tijdens de vakantie uit?

  • Stap 1: Ziekmelden volgens de normale ziekmeldingsprocedure. De werknemer moet zich volgens de normale procedure ziek melden. Dit betekent voor een betaald tijdstip, ook als de werknemer zich in een andere tijdzone bevindt. Als de werknemer dit heeft gedaan, is het goed. Heeft de werknemer dit niet gedaan, dan moet hij of zij dit alsnog doen.

  • Stap 2: Hoe is de werknemer bereikbaar? Op welk telefoonnummer is de werknemer bereikbaar? Wat is zijn vakantieadres? Vraag ook naar het eventuele verpleegadres tijdens de vakantie. Deze gegevens geef je aan de arbodienst door.

  • Stap 3: Vraag naar een medische verklaring. In de medische verklaring staat dat de werknemer echt ziek is geweest en hoelang hij of zij ziek was.

  • Stap 4: Terugkomen naar Nederland. Als de werknemer zieker is dan een normale griep of een buikgriep, moet hij of zij zo snel mogelijk terugkomen naar Nederland. Als dit niet mogelijk is, is het belangrijk dat de werknemer contact houdt met de bedrijfsarts. Indien mogelijk deelt de werknemer ook zijn medisch dossier, zodat de arbodienst vast kan beginnen met het hersteltraject.

  • Stap 5: Beter melden. De werknemer is na 5 dagen weer beter en meldt zich via de normale ziekmeldingsprocedure beter. Daarna gaat zijn vakantie weer verder. Zodra de werknemer zich volgens de normale procedure beter heeft gemeld, heb jij als werkgever het dossier voor kort verzuim compleet.

De 5 ziektedagen tijdens de vakantie zijn verzuimdagen. Deze dagen gelden niet als vakantiedagen.

Werknemers uit een oranje of een rood reisgebied

Heb je een werknemer die uit een oranje of rood reisgebied terugkomt, kijk dan op de website van het RIVM wat op dat moment de geldende regels zijn. Wil je een afspraak maken voor sneltest? Zo weet jij binnen 15 minuten of je werknemer weer veilig aan het werk kan.