Oncologie

Steeds meer mensen overleven kanker, maar houden vaak klachten die hun hinderen in het dagelijks leven. Klachten als pijn, vermoeidheid en slaapproblematiek worden veel genoemd. Het zijn de gevolgen van de chirurgische ingrepen, de chemotherapie en/of de hormoontherapie en ze hebben vaak een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Zelfs jaren na de behandeling kunnen dergelijke klachten nog op de voorgrond staan wat uiteindelijk leidt tot een verminderd functioneren in het dagelijks leven en een verminderde participatie op de arbeidsmarkt.

Werkwijze

Oncologische revalidatie is voor cliënten die de behandeling hebben afgerond of voor cliënten in de palliatieve, niet terminale fase. Tijdens het revalidatietraject krijgt u handvatten hoe u met de gevolgen van kanker om kunt gaan en hoe u uw leven opnieuw vorm kunt geven. U kunt hierbij denken aan de volgende doelen:

 • Verbeteren van uw conditie en activiteitenniveau
 • Leren omgaan met fysieke beperkingen
 • Overwinnen van uw angst voor inspanning
 • Effectief omgaan met energie
 • Verwerking en acceptatie van uw ziekte
 • Verminderen van angst en depressie
 • Hervatten van uw werk, huishoudelijke taken, rol in het gezin en sociale relaties

Het oncologisch revalidatieteam bestaat uit een revalidatiearts, psycholoog, fysiotherapeut en ergotherapeut met specifieke kennis op het gebied van kanker. Waar nodig wordt het team aangevuld met een diëtist of een bedrijfsfysiotherapeut. Daarnaast kan een verpleegkundig specialist oncologie of een oncoloog worden geraadpleegd.

Praktische informatie

 • Elk traject start met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is altijd vrijblijvend en verplicht u tot niets. Als deze kennismaking naar wens verloopt plannen we een langer gesprek en een onderzoek in. Tijdens dit intakegesprek zullen we verder praten over uw doelen en hoe we dit gezamenlijk gaan bereiken.
 • Wij hanteren geen wachtlijst. U kunt binnen 3 werkdagen bij ons terecht.
 • Met de juiste indicatie wordt poliklinische revalidatie vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Hiervoor is een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist noodzakelijk. Indien u dit wenst helpen wij met het aanvragen van een verwijzing. De zorgverzekeraar zal wel het eigen risico in rekening brengen.
 • Afhankelijk van uw klachten duurt het volledige traject duurt 8 of 12 weken waarbij u elke week meerdere afspraken heeft binnen ons centrum.

Bellen

053 - 303 00 00

Wij zijn op werkdagen bereikbaar
van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Bel mij terug

Vitaal & Inzetbaar

Pro Corpus adviseert bedrijven en mensen in Twente om gezond, vitaal en inzetbaar te worden en te blijven. Wij geven concreet ‘handen en voeten’ aan deze begrippen door te kijken naar de organisatie die we voor ons hebben. Wat betekent duurzame inzetbaarheid voor uw bedrijf en uw werknemers? Wat hebben uw werknemers nodig om zich gezond en vitaal te voelen? En wat heeft u als individu nodig?

© 2019 Pro Corpus

Privacyverklaring

Volg Pro Corpus