Grensoverschrijdend gedrag is een actueel thema. Een thema dat niet alleen speelt bij grote bedrijven, maar zeker ook bij kleine organisaties. Wie is de vertrouwenspersoon eigenlijk? Is er een interne of externe vertrouwenspersoon aangewezen? En weten jouw werknemers deze persoon ook te vinden?

Mocht je intern geen vertrouwenspersoon hebben of gebruik willen maken van een externe vertrouwenspersoon, denk dan ook eens aan Pro Corpus.

Arbodienstverlener en vertrouwenspersoon

Voor verschillende bedrijven uit Twente is Pro Corpus zowel de arbodienstverlener als de externe vertrouwenspersoon. Hè, beide diensten bij hetzelfde bedrijf? Hoe gaat dat in zijn werk?

De vertrouwenspersoon is een ander persoon dan de inzetbaarheidsadviseur. Het gesprek dat werknemers met de vertrouwenspersoon hebben, wordt niet gedeeld met de inzetbaarheidsadviseur. De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt, verwijst door en denkt na over preventieactiviteiten bij seksuele intimidatie of andere werk gerelateerde problemen.

Wanneer ga je naar
de vertrouwenspersoon Enschede?

De vertrouwenspersoon Enschede komt in actie zodra een werknemer een gesprek aanvraagt. Dit kan als er sprake is van een werk gerelateerd probleem. Denk bijvoorbeeld aan pesten, seksuele intimidatie, ander ongewenst gedrag of discriminatie op de werkvloer. Ook bij afwezigheid van de interne vertrouwenspersoon, kan de vertrouwenspersoon van Pro Corpus worden benaderd.

De vertrouwenspersoon heeft als doel om voor een sociaal veilige omgeving te zorgen en problemen in een vroeg stadium zonder juridische strijd op te lossen. Zij informeert het slachtoffer over bijvoorbeeld klachtenprocedures of andere mogelijkheden. Tevens geeft ze begeleiding als de werknemer het aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie.

Ook worden serieuze klachten op een goede manier begeleid om meer problemen te voorkomen. 

Vertrouwenspersonen Enschede

Jinke Kothman

Jinke Kothman

Vertrouwenspersoon /
inzetbaarheidsadviseur

Ariane van den Boomgaard

Ariane van den Boomgaard

Vertrouwenspersoon /
inzetbaarheidsadviseur