Selecteer een pagina

Pro Corpus is dé inzetbaarheidsspecialist uit Twente en heeft als missie om alle werknemers gezond, vitaal en inzetbaar te houden. Maar hoe ziet het verzuimprotocol er bij Pro Corpus eigenlijk uit? Welke stappen zetten we zodat de werknemer zo snel én duurzaam mogelijk weer aan het werk kan?

Ons verzuimprotocol bestaat uit 5 stappen:

Verzuimprotocol ziekmelding

Ziekmelding

De werknemer meldt zich telefonisch ziek bij zijn leidinggevende en mailt zijn ziekmelding naar HR. HR verwerkt de ziekmelding.

Verzuimprotocol inzetbaarheidsadviseur

Start inzetbaarheidsadviseur

HR belt de werknemer uiterlijk op de 3e ziektedag om te bepalen wat de status is. Als er een interventie nodig is, schakelt zij met de leidinggevende en met Pro Corpus.

De inzetbaarheidsadviseur schat in of verdere stappen nodig zijn. Denk aan interventie zoals bezoek huisarts, fysiotherapie, psychologie of specialistisch onderzoek. Ook wordt de werkopbouw besproken. 

Verzuimprotocol arbo arts

Contact met arbo arts

De inzetbaarheidsadviseur plant in week 6 – 8 de verzuimende werknemer bij de arbo arts van Pro Corpus. De probleemanalyse wordt dan opgesteld. 

Verzuimprotocol plan van aanpak

Plan van aanpak

Binnen twee weken na de probleemanalyse stelt HR het plan van aanpak op. Onze back-office medewerker kan hierbij de stappen die de Wet verbetering Poortwachter voorschrijft bewaken. 

Verzuimprotocol weer aan het werk

Vervolgafspraken

De inzetbaarheidsadviseur begeleidt het verdere verzuimproces. HR wordt na elke afspraak op de hoogte gehouden van de voortgang.

Wil je meer lezen? 

We delen graag onze kennis met je in onderstaande blogs. 

Hoe voorkom je verzuim bij mantelzorger?

Hoe voorkom je verzuim bij mantelzorger?

Door de vergrijzing neemt de vraag naar mantelzorgers steeds meer toe. Volgens mantelzorg.nl verlenen 4,4 miljoen mensen mantelzorg en combineren 1 op de 4 mensen dit met een betaalde baan. 40% van deze mensen geeft aan dat ze zich matig tot zwaar overbelast voelen....

Lees meer