Ergotherapie richt zich op het uitvoeren van de dagelijkse handelingen voor mensen in Enschede en omgeving. Doel van de therapie is het creëren van een optimale situatie, waarin de dagelijkse activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Met welke klachten kunt u bij de ergotherapeut terecht?

De ergotherapeut kan u begeleiden om opnieuw de dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen.

Dit kunnen handelingen zijn in de volgende domeinen:

 • Zelfverzorging:
  • Persoonlijke lichamelijke verzorging
  • Mobiliteit
  • Organisatie van het huishouden
  • Dagbesteding
 • Productiviteit:
  • Betaald/onbetaald werk
  • Uitvoering van huishoudelijke activiteiten
  • Uitvoering van spel/school
 • Ontspanning
  • Passieve recreatie
  • Actieve recreatie
  • Sociale contacten

Ergotherapie Enschede – Zorg op maat

Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte in Enschede plaats, maar waar nodig ook in uw persoonlijke omgeving, zoals thuis, op het werk of op school.

Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op uw wensen. De ergotherapeut gaat dus na wat u belangrijk vindt. Om een compleet beeld te krijgen, worden ook mantelzorgers (partners, kinderen) en eventuele professionele verzorgers betrokken bij de ergotherapie. Deze kunnen waar nodig advies en instructie krijgen, zodat zij u zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studie-, en werkomgeving nodig. De ergotherapeut kan u helpen bij de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen en begeleiding bieden in het omgaan met hulpmiddelen.

Praktische informatie 

 • Sinds 1 januari 2012 is de ergotherapeut direct toegankelijk. Dit betekent dat u veelal zonder verwijzing van uw huisarts bij de ergotherapeut in Enschede terecht kunt.
 • Door middel van een screening wordt bepaald of de behandeling direct gestart kan worden of dat er aanvullende informatie van de huisarts noodzakelijk is.
 • Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.
 • U heeft recht op 10 behandeluren per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer uren in een aanvullend pakket.